Het beëindigen van uw lidmaatschap

Scroll down

Opzeggingstermijn

Beëindiging persoonlijk lidmaatschap

Opzegging van het TVVL lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, per eind van het kalenderjaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bij opzegging voor 1 december van enig jaar eindigt het lidmaatschap in datzelfde jaar. Bij opzegging na 1 december van enig jaar – zoals statutair vastgesteld – is het gehele jaar dat daarop volgt contributie verschuldigd.

Na ontvangst van de schriftelijke opzegging en na de ontvangst van de verschuldigde contributie ontvang je ter bevestiging een mail of brief waarin staat vermeld op welke datum het lidmaatschap eindigt.

De opzegging kan worden gemaild naar c.pedron@tvvl.nl of per brief verzenden aan TVVL, t.a.v. Ledenadministratie, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden. Wij stellen het zeer op prijs als de reden van uw lidmaatschapsbeëindiging wordt vermeld.

Beëindiging bedrijfslidmaatschap

Opzegging van het TVVL bedrijfslidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, per einde van het kalenderjaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bij opzegging na 1 december van enig jaar is de organisatie – zoals statutair vastgesteld – het gehele jaar dat daarop volgt de bijdrage verschuldigd.

Na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de organisatie en na de ontvangst van de verschuldigde bijdrage ontvangt de organisatie ter bevestiging een mail of brief waarin staat vermeld op welke datum het bedrijfslidmaatschap eindigt.

De opzegging kan worden gemaild naar c.pedron@tvvl.nl of per brief verzenden aan TVVL, t.a.v. Ledenadministratie, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden. Wij stellen het zeer op prijs als de reden van lidmaatschapsbeëindiging wordt vermeld.