Goed ventileren als extra maatregel tegen het coronavirus

Omdat gebouwen vanwege energiezuinig bouwen steeds beter zijn geïsoleerd, neemt de noodzaak van goed ventileren toe. Ook in oudere gebouwen is de ventilatie vaak maar beperkt. Toch krijgt ventilatie vaak niet de aandacht die het verdient. Een zorgwekkend idee, voor wie bedenkt dat velen van ons ruim 70% van de dag binnen doorbrengen. Te weinig ventilatie kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers in gebouwen. Dat blijkt ook in de huidige coronapandemie, waar we met goede ventilatie het besmettingsgevaar kunnen beperken. De rol van ventilatie en de verspreiding van het coronavirus in gebouwen krijgt steeds meer aandacht. Onder andere door initiatieven die in de media besproken worden, zoals het Deltaplan Ventilatie.

Er zijn op dit moment, vanwege de coronacrisis, verschillende factoren die goed ventileren nog uitdagender maken. Veel gebouwen, zoals theaters en sportscholen, staan of stonden plots lange tijd leeg, terwijl bijvoorbeeld zorggebouwen juist met de maximale bezetting draaien. In de installatie- en bouwsector ontstonden veel vragen over de invloed hiervan op gebouwinstallaties. Om iedereen met corona-gerelateerde technische vragen te helpen, hebben de Nederlandse kennisinstituten en verenigingen in de bouw- en installatietechniek vanaf de start van de coronacrisis de handen ineen geslagen en een vraagbaak met een expertgroep opgericht. Deze groep beantwoordt onder andere vragen rondom het coronavirus en de verspreiding in gebouwen.

Experts ventilatie in gebouwen
Een aantal organisaties uit deze expertgroep bundelen hun krachten op het gebied van gebouwventilatie. Dit zijn specialisten van de kennisorganisaties VLA (Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten), TVVL (kennisplatform installatietechniek), ISSO (kennisinstituut bouw- en installatietechniek) en VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland). In aansluiting op de inzichten van internationale wetenschappers adviseren deze organisaties om gebouwen goed te ventileren. Specifiek op plekken waar mensen langere tijd in slecht geventileerde ruimten zitten is dit van groot belang.

Adviezen over ventilatie?
In de vraagbaak op TVVL Connect (https://tvvlconnect.nl/faq) en in een REHVA document (https://tvvlconnect.nl/thema/corona-in-gebouwbeheer-en-installatietechniek/documenten/1869-rehva-covid-19-adviesdocument-in-nederlands-beschikbaar) geven de specialisten allerhande adviezen en antwoorden als het gaat om efficiënt ventileren. Met name in ruimten waar meerdere mensen regelmatig relatief dicht op elkaar zitten, is het verstandig om de ventilatievoorzieningen goed te checken. In essentie komt het neer op:

  • Maximaliseer de verse luchttoevoer
  • Minimaliseer recirculatie van de lucht
  • Bekijk of  de inzet van filters en andere lucht reinigende apparaten zinvol is

Veel kennis voorradig
De bouw- en installatiesector beschikt over veel kennis over ventilatiesystemen in gebouwen. Een paar voorbeelden: de eerdergenoemde vraagbaak op TVVL Connect (https://tvvlconnect.nl/faq), de advisering door de expertgroep, praktische richtlijnen en tools op Platform Binnenklimaattechniek (www.binnenklimaattechniek.nl), het kennisplatform van ISSO met diverse kennisdocumenten zoals het Handboek Installatietechniek en ISSO-publicatie 27 ‘Kwaliteitseisen luchtfilters’ en een scala aan certificeringsregelingen. Daarmee heeft de sector alles in handen om invulling te geven aan de advisering, het ontwerp, het onderhoud en de controle van ventilatiesystemen in gebouwen.

Zorg voor goede ventilatie
Door de toenemende aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie- en airconditioningsystemen bij de verspreiding van het coronavirus kunnen professionals vragen verwachten over goede ventilatie in gebouwen. Het expertteam staat klaar om die vragen te beantwoorden en advies te geven. De kennisorganisaties ondersteunen de professionals in de gebouwen met hun kennis. Professionals kunnen de vraagbaak raadplegen voor vragen en advies over het gebruik en onderhoud van ventilatiesystemen in de gebouwen.

isso_logo_basalt_rgb.png TVVL logo.png Def-Logo VCCN-CMYK-def1-2013.png Logo_RGB-transparant_VLA.png

« Terug